เรือแกรนด์เพิร์ล-อยุธยา

 

โปรแกรมล่องเรือทัวร์อยุธยาของเรือแกรนด์เพิร์ลเรามีโปรแกรมไว้บริการท่าน ให้เลือกตามความสะดวกของท่านดังนี้ค่ะ

โปรแกรม  :: ทัวร์อยุธยาเต็มวัน ( ไปรถ - กลับเรือ )

โปรแกรม  :: ครึ่งวันเช้า :: รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ กรุงเทพฯ - นนทบุรี

โปรแกรม  :: ครึ่งวันบ่าย :: รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ นนทบุรี - กรุงเทพฯ

 

สนใจสำรองที่นั่งหรือสอบถามโปรโมชั่น^^ 

081-237-5666 

Fanpage : www.fb.com/trick2go

 

 อยุธยาทัวร์เต็มวัน 

ไปรถบัสกลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

(กรุงเทพฯ–อยุธยา–วัดช่องลม/นนทบุรี–กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการ:ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 2,100 บาท/ท่าน,เด็ก(4-10 ปี)1,400 บาท/ท่าน

Promotion:ผู้ใหญ่1,549 บาท/ท่าน,เด็ก(4-10ปี)1,149 บาท/ท่าน

Big Promotion: าเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป(สอบถามเจ้าหน้าที่) 

                                                                           ผู้ใหญ่15ท่าน แถมฟรี1ท่าน(ท่านที่16)

 

กำหนดการล่องเรือทัวร์อยุธยา

(ไปรถบัส)

07.00น. พบกัน  ณ  จุดนัดพบบริเวณ  ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) เคาน์เตอร์ 2 
07.30น.

พร้อมออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย
โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ

09.00น. เดินทางถึง พระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง  ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ  และ  หอวิฑูรทัศนา
10.30น. เดินทางถึง วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30น.

เดินทางถึง วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ   กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล

 

(กลับโดยเรือแกรนด์เพิร์ล)

13.00น. ถึง ท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี)  นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี  จนถึงกรุงเทพฯ
15.00น. บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16.00น. เดินทางถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ โดยสวัสดิภาพ

 

โปรแกรม:ครึ่งวันเช้า

ไปด้วยเรือเที่ยวเดียว (one way) 

กรุงเทพฯ-นนทบุรี

(จากท่าริเวอร์ซิตี้-วัดช่องลม)

อัตราค่าบริการ:ราคาปกติ ผู้ใหญ่1,200 บาท/ท่าน,เด็ก(4-10 ปี) 900 บาท/ท่าน

Promotion: ผู้ใหญ่ 1,090 บาท/ท่าน,เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท/ท่าน

Big Promotionมาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าหน้าที่)

ผู้ใหญ15ท่าน แถมฟรี1ท่าน (ท่านที่16)

 

กำหนดการล่องเรือทัวร์ โปรแกรม

ครึ่งวันเช้า

08.30 น.

พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ เคาน์เตอร์ “ แกรนด์เพิร์ล หมายเลข 2”
ใกล้กับโรงแรมรอยัลออคิดเชอรตันสี่พระยา ( ซอยเจริญกรุง 30 )

09.00 น.

ออกเดินทางจากริเวอร์ซิตี้ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือ “ Grand Pearl ” เรือที่มีความหรูหราและสะดวกสบาย 
ความสมบูรณ์แบบที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา

09.30 น. บริการ ชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มจากพนักงานบริการบนเรือ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารที่เลิศรสและหลากหลายแบบบุฟเฟ่ต์
12.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )

 

โปรแกรม:ครึ่งวันบ่าย

กลับด้วยเรือเที่ยวเดียว(One Way)
นนทบุรี-กรุงเทพฯ

(จากวัดช่องลม-ท่าเรือริเวอร์ซิตี้)

อัตราค่าบริการ:ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 1,200 บาท/ท่าน,เด็ก (4-10 ปี) 900 บาท/ท่าน

Promotion: ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,090 บาท/ท่าน,เด็ก(4-10 ปี) 690 บาท/ท่าน

Big Promotionมาเป็นกรุ๊ปผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (สอบถามเจ้าที่)

ผู้ใหญ่15ท่าน แถมฟรี1ท่าน(ท่านที่ 16)

 

กำหนดการล่องเรือทัวร์

โปรแกรม :ครึ่งวันบ่าย

13.00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณท่าเทียบเรือวัดช่องลม ( นนทบุรี )
13.30 น.

ขอต้อนรับสู่เรือ “ Grand Pearl ” เรือ ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดที่จะนำท่านล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กลับสู่
กรุงเทพมหานคร พร้อม รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย และยุโรป ดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบไทยๆ 
ชมทิวทัศน์ที่สวยงามและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมสองฟากฝั่งลำน้ำเจ้าพระยา

15.00 น. บริการท่านด้วยชา และ กาแฟ ด้วยบริการที่เพียบพร้อมด้วยมิตรภาพบนเรือที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด
16.00 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

 

สนใจสำรองที่นั่งหรือสอบถามโปรโมชั่น^^ 

081-237-5666 

Fanpage : www.fb.com/trick2go

 

ค่าบริการรวม

1. ค่าล่องเรือตามโปรแกรมที่ท่านเลือก 

2. อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ)

4. อาหารว่าง (ที่ระบุในโปรแกรม)

5. ความประทับใจไม่รู้ลืม

 ค่าบริการไม่รวม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการ ที่สั่งเพิ่มบนเรือ

 

 

 

เงื่อนไขการจอง

1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
การจอดรถ
ท่านสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา อัตราค่าบริการ ฟรี 2 ชม.แรก ชม.ต่อไปคิดชม.ละ 40 บาท 
โดยนำบัตรจอดรถไปประทับตราที่เค้าเตอร์เรือแกรนด์เพิร์ลค่ะ

                                          

 

 

 

 

Visitors: 72,647